//-->

www.ekolobi.tr.gg -- Türkiye'nin yeni ekonomi portalı ! Ekonomi burada nefes alıyor..Ekonomi ile ilglinenlere duyurulur

kirakontratiimzalarken

Kira kontratı yazılırken dikkat edilmesi gereken hususlar:

1-Kira kontratının ön yüzünde bulunan "DAİRESİ" ibaresinin karşısına mecurun bulunduğu il yazılmalıdır.

 

2-Kiracı, kiraya veren ve kefil tüm taraflar kontratı beraberce huzurda imzalamalıdır.

 

3-Kira kontratına pul yapıştırmaktan kaçınılmaması; ayrıca pulun üzerine

kontratın imzalandığı tarih ve imza atılması gerekir.

 

4-Genelde ilk imzada nakit bir para söz konusu olduğundan, bu miktar kontratın arka yüzüne tarih atılıp belirtilmesi ve imzalanması gerekir.

 

5-Daha ilerki zamanlarda her iki tarafında bir tartışmaya maruz kalmamaları için muhakkak 'demirbaş' kısmını doldurmaları gerekir.

 

6-Kiracı, kiraya veren ve kefilin devamlı bulundukları açık adresleri ve telefonları muhakkak yazılması gerekmektedir.

 

7-Kiracıdan alınan depozito kontratın özel şartlarında belirtilmesi gerekmektedir.Kira kontratı hususi şartları:

 

8-Kiracı kiraladığı mecuru bir başkasına devir veya ciro edemez. Başkalarına

kısmen veya tamamen istifade ettiremez, kiraya veremez.

 

9-Kiralanan, sözleşmede yazılı kullanma biçimi dışında kullanılamaz.

 

10-Dairenin; elektrik, su yakıt, çöp vergisi ayrıca Yönetim Giderleri (ısıtma,

kapıcı, genel temizlik ve aydınlatma vs.) kiracı tarafından düzenli olarak

ödenecektir. İlerde bu giderlerde meydana gelecek artışlar kiracıya ait

olacaktır. Kiracı, binanın ana yapısındaki masraflara katılmayacak; bu gibi masraflar malsahibi tarafından ödenecektir.Kiracı daireyi boyalı, doğramalar sağlam ve temiz olarak teslim almıştır.Tahliye halinde, malsahibine aynı şekilde teslim edecektir.

 

11-Kiracı, kiralananın içinde veya dışında yalnız başına ilave ve tadilat yapamaz.İlave ve tadilata mutlak zaruret varsa kiralayanların veya vekillerinin yazılı muvafakatlarını almak şartı ile tüm masrafları ve giderleri kendisine ait

olmak üzere yapabilir. Ancak kira sözleşmesinin bitiminde veya her ne

sebepten olursa olsun tahliyede herhangi bir bedel talep etmeksizin tümünü

kiralayanlara bırakır. Mal sahipleri arzu ederlerse mecuru eski haline getirtmekle mükelleftirler

 

12-Kiracı, kullanma biçiminde apartman boşluğu, merdiven aralığı, kapı önü, vs gibi yerlere herhangi bir şey koyamaz. Balkonları, genel görünümü bozacak

şekilde kullanamaz. Bina önünde veya otopark alanında başkalarını engelleyici araç ve gereç bırakamaz.

 

13-Kiracı, kira dönemlerinin sonlarında kira aktini uzatmak istediği taktirde, her yeni dönem için zam yapmayı kabul etmeye ve kira bedelini ............ kadar

arttırmakla, ödemekle yükümlüdür.

 

14-Kira süresinin her ne suretle olursa olsun uzatılmasından kefil, kefaletinin

 devam edeceğini peşinen kabul eder.

 

15-Kontratın sona ermesinden 30 gün evvel taraflar birbirlerine yazılı olarak

 ihbarda bulunmadıkları takdirde, kontrat kendiliğinden otomatik olarak ikinci sene için yenilenecektir.

 

16-Kiracıdan depozit karşılığı olarak alınan ............ evde herhangi bir hasar

olmadığı veya kira, yönetim giderleri, çöp vergisi,elektrik, su, yakıt borcu

kalmadığı takdirde geri iade edilecektir.

 

17-Kiracı, kira bedelini her ayın ilk 5 günü içinde .................. bankası

.................. şubesindeki .................. numaralı .................. adına kayıtlı

hesaba yatıracaktır. Kira bedeli üzerinden herhangi bir nedenle kesinti

yapılamaz. Yalnız bir aya ait kira alındı makbuzu, ondan önceki ayların kira

bedellerinin ödenmiş olduğu anlamını taşımayacaktır.

 

18-Kira paralarından herhangi birisi zamanında ödenmediğinde, o döneme ait

tüm kira bedellerinin hepsi birden talep edilecektir.

 

 19-Kira paralarından herhangi birisi zamanında ödenmediğinde, o döneme ait

tüm kira bedellerinin hepsi birden talep edilecektir.

 

20-Kiracı 1 ay zarfında elektrik, su saat mukavelesini üzerine geçirmek

zorundadır. Yapılmaması sözleşmeye aykırılık teşkil edecektir.

 

21-İş bu kira mukavelesinden doğan itilaflarda ............ Mahkemeleri ve İcra

Daireleri yetkilidir.

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=